#

Projekt fotowoltaiki

Moduły fotowoltaiczne


To najważniejszy element systemu PV. Moduły są zbudowane z ogniw, wykonanych z krzemu poli- lub monokrystalicznego, a połączone w jeden panel pokrywają zapotrzebowanie na czystą energię przez większość roku.
Oferowane przez nas moduły odznaczają się wysoką odpornością na czynniki mechaniczne i atmosferyczne, wysoką jakością i sprawnością energetyczną oraz długotrwałą żywotnością. Innowacyjna rama modułów umożliwia różne sposoby mocowania. Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych KIOTO przewyższają wszystkie normy jakościowe rynków europejskich i są produkowane wyłącznie w Europie na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych.

Inwerter

Przekształca energię elektryczną prądu stałego, pochodzącą z modułów fotowoltaicznych (lub zmagazynowaną w akumulatorach) na energię elektryczną prądu przemiennego o parametrach sieciowych. Odpowiednio dobrany zapewnia bezpieczną i bezawaryjną pracę systemu.

Jak zabezpieczyć instalację ?

Do zabezpieczenia instalacji stosuje się:

  • ochronę odgromową – przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym,
  • ochronę przeciwprzepięciową – przed skutkami wyładowań pośrednich oraz przepięciami wewnątrz sieci odbiorczej i zasilającej,
  • ochronę przetężeniową i zwarciową.
System montażowy ?

System obejmuje m.in. konstrukcje nośne, szyny montażowe, uchwyty dachowe itp. Ich dobór jest uzależniony od rodzaju systemu fotowoltaicznego oraz wynika z warunków zabudowy.

Rodzaje instalacji ?

Istnieją dwa główne typy instalacji z panelami fotowoltaicznymi – instalacje typu on- oraz off-grid.

System typu off-grid nie jest połączony z siecią zewnętrzną i sam gromadzi energię w akumulatorach. W systemie on-grid nadwyżka lub niedobór energii są bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną. Z racji prostoty wykonania, jest to system najczęściej spotykany. W jego skład wchodzą panele fotowoltaiczne, inwertery oraz liczniki: do pomiaru dostawy energii elektrycznej do sieci i dwudrożny licznik energii, który pozwala rozróżnić, czy odbierany prąd pochodzi z instalacji PV czy z sieci publicznej.

System off-grid zwany również systemem autonomicznym, wyspowym lub samodzielnym, to system niepodłączony do sieci, w którym generowana przez panele energia jest magazynowana w akumulatorach. Świetnie spisuje się tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie, mało wydajne, niestabilne lub po prostu niemożliwe.
Oprócz paneli i inwerterów w skład systemu wchodzą również akumulatory, które magazynują przetworzoną energię. Dodatkowe elementy to regulator ładowania (kontroluje stan naładowania akumulatorów i nie dopuszcza do ich uszkodzenia poprzez całkowite rozładowanie lub przeładowanie) i przetwornica (zamieniająca napięcie stałe z baterii na niezbędne do zasilnia urządzeń użytku domowego).

W ostatnim czasie na popularności zyskują również systemy mieszane, które mogą pełnić funkcje zasilania awaryjnego lub dodatkowego źródła zasilania w przypadku zbyt małej mocy dostarczonej z sieci czy generatora. Mogą łączyć różne źródła energii: PV, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, co umożliwia uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych energii.