#

Fotowoltaika na świecie

 


Na świecie fotowoltaika szczególnie dobrze rozwija się w Europie. W 2010 r. UE była jej największym rynkiem, a łączna wartość zainstalowanej mocy wyniosła łącznie 30 GW. Liderem mocy są Niemcy, gdzie zainstalowane ogniwa generują blisko 30 GW energii (to niewiele mniej niż moc wszystkich konwencjonalnych elektrowni w Polsce (38 000 MW).

Fotowoltaika w Polsce

Inwestycje fotowoltaiczne można realizować w praktycznie każdym miejscu, do którego dociera słońce. Możliwość wykorzystania energii słonecznej w Polsce, co dotyczy również kolektorów słonecznych, jest podobna do Niemiec czy Francji, w związku z położeniem na tej samej szerokości geograficznej.

Czy inwestowanie w fotowoltaikę się opłaca?

Tak. Dzięki realizowanym dodatkowo systemom wsparcia i programom dotacji do zakupu paneli fotowoltaicznych inwestowanie w ogniwa fotowoltaiczne jest wysoce opłacalne.

Czy panele fotowoltaiczne mogą wspomagać ogrzewanie?

Z technicznego punktu widzenia, istnieje taka możliwość, jednak w praktyce lepiej skorzystać z urządzeń, które bezpośrednio przetwarzają energię słoneczną do celów grzewczych.

Będzie to rozwiązanie bardziej zasadne, korzystniejsze cenowo i charakteryzujące się większą sprawnością (niż konwersja na ciepło energii elektrycznej wytworzonej w modułach fotowoltaicznych).

Czy warunki geograficzne w Polsce są odpowiednie dla stosowania fotowoltaiki?

Możliwość wykorzystania energii słonecznej w Polsce, co dotyczy również kolektorów słonecznych, jest podobna do Niemiec czy Francji, w związku z położeniem na tej samej szerokości geograficznej. Roczna suma napromieniowania (energii promieniowania słonecznego, padającego na płaszczyznę poziomą o powierzchni 1 m²) wynosi w Warszawie 1025 kWh/m², w Monachium 1150 kWh/m², a w Berlinie 1000 kWh/m². Oznacza to, że z systemu o nominalnej mocy 1 kWp można w Polsce, w optymalnych warunkach uzyskać około 900–950 kWh energii elektrycznej rocznie. Różnice w nasłonecznieniu w poszczególnych regionach w Polsce są minimalne, tzn. że otrzymany uzysk z instalacji będzie wystarczający niezależnie od lokalizacji – w całej Polsce można spotkać panele fotowoltaiczne zasilające m.in. znaki drogowe czy miejskie oświetlenie.